Ansökan

Alla elever i Göteborgsregionen/GR söker till gymnasiet via Indranet, ett nätverksbaserat system. Bor du utanför regionen söker du via din studie- och yrkesvägledare eller hemkommun som skickar vidare ansökan till Gymnasieantagningen i Göteborg. Sista ansökningsdag till nationella program är februari 2017. Till introduktionsprogram maj 2017. Du får söka gymnasieutbildning till och med det år du fyller 19 år och inte har en avslutad gymnasieutbildning sedan tidigare.

INFÖR OMVALET

Tag kontakt med din studie-och yrkesvägledare om du vill göra ett omval. I slutet av maj brukar det vara sista chansen för omval till nationella program.

ANTAGNINGSBESKED

Preliminärt antagningsbesked, som grundar sig på höstterminens betyg brukar vara klart i april. Obs att ingen preliminärantagning sker till Introduktionsprogrammen.

Definitiva antagningen brukar vara klart i slutet av juni.

STUDIEVÄGSKODER

 • Hantverksprogrammet - Florist: HVFLO
 • Hantverksprogrammet - Lärling - Florist: HVFLO0L
 • Estetiska programmet - Bild och formgivning: ESBIL
 • Introduktionsprogram:
  - Preparandutbildning - Florist och Bild och formgivning: IMPRE
  - Programinriktat individuellt val - Florist: IMPROHV
  - Yrkesintroduktion - Florist: IMYRKHV
  - Språkintroduktion - IMSPR
Ladda ner ansökan här