Munkeröds Floristutbildning Logo

Allmänna villkor

Version 2020-10

Dessa allmänna villkor gäller vid anmälan till våra utbildningar/kurser eller köp av produkter från Munkeröds Utbildningscenter AB, 556206-7495 (MUC). MUC förbehåller sig rätten att göra ändringar i de allmänna villkoren.

1 KURSVILLKOR

1.1 Ansökan och bekräftelse

MUC har inga specifika ansökningsperioder eller sista anmälningsdag för våra utbildningar, utan vi tar emot anmälningar löpande fram tills att kursen är fulltecknad.


Till våra Floristutbildningar och Introkurser sker ansökan via vår hemsida genom att betala anmälningsavgiften i webbshopen.

Till kortkurser görs anmälan via vår hemsida genom att betala hela kursavgiften i webbshopen.

 

När din ansökan/anmälan är mottagen och det finns plats i klassen, får du en bokningsbekräftelse via e-post. När du fått bekräftelsen är din anmälan bindande och din plats är garanterad.


Om du har frågor angående ansökan vänder du dig till info@floristutbildning.se eller ringer 031-254500 

 

1.2 Väntelistor/kölistor 

Till väntelista/kölista görs anmälan genom att “köpa” en köplats för 0 kr i webbshopen. Att inneha en plats på väntelistan innebär inga förpliktelser. Vi kontaktar dig om det finns lediga platser när kursstarten närmar sig och du ges då möjlighet att köpa en plats på kursen. Om du tackar ja till detta erbjudande och väljer att betala anmälningsavgift och startavgift så gäller detta avtals allmänna villkor i sin helhet.

 

1.3 Kursavgifter

Eftersom vi är en fristående vuxenutbildning tar vi ut en kursavgift. I samband med din anmälan till Floristutbildningar och Introkurser betalas en anmälningsavgift (950 kr) som efter betalning garanterar din plats. Anmälningsavgiften återbetalas inte. 

 

1.3.1 Introduktionskurs 

Resterande kursavgift faktureras enligt följande:

 

 • Florist Introduktionskurs - 2 veckor
  Kursavgift: 9,000 kr (inkl. anmälningsavgift 950 kr) betalas enligt förfallodatum dock senast innan kursstart.
 • Florist Introduktion fortsättning – 5 dagar
  Kursavgift: 5,000 kr (inkl. anmälningsavgift 950 kr) betalas enligt förfallodatum dock senast innan kursstart.

 

1.3.2 Floristutbildning GRUND och PÅBYGGNAD

För vår Floristutbildning GRUND respektive PÅBYGGNAD faktureras även en startavgift (9 050 kr) som betalas enligt förfallodatum, dock senast innan kursstart. 

 

1.3.2.1 Kursavgift enligt normal plan
Resterande kursavgift betalas på tre (heltid) respektive sex (deltid) delbetalningar. Om betalning av kursavgiften inte sker enligt förfallodatum förlorar eleven sin plats.


 •  
 • Floristutbildning GRUND (steg 1) – HELTID 20 veckor
  Kursavgift: 52,500 kr (inkl anmälnings- och startavgift)
 • Floristutbildning PÅBYGGNAD (steg 2) – HELTID 20 veckor
  Kursavgift: 56,500 kr (inkl anmälnings- och startavgift) 
 • Floristutbildning GRUND (steg 1) – DELTID 33 veckor (må-on)
  Kursavgift: 56,500 kr (inkl anmälnings- och startavgift) 
 • Floristutbildning PÅBYGGNAD (steg 2)–DELTID 33 veckor (må-on)
  Kursavgift: 59,500 kr (inkl anmälnings- och startavgift)


1.3.2.1 Kursavgift enligt Munkeröds avbetalningsplan (24 betalningar)

Om du valt att dela upp kursavgiften i 24-månatliga delbetalningar så betalas resterande kursavgift genom automatisk kortbetalning. Det kortnummer som du uppger när du betalar startavgiften kommer att användas. Vid registrering av kortuppgifter är du ansvarig för att förse oss med korrekt kortinformation. Om vi inte lyckas debitera dig på grund av att ditt kort t.ex. är spärrat, giltighetstiden gått ut, eller att täckning för det avtalade beloppet saknas, så kommer du att få påminnelse. Om beloppet ändå inte betalas kommer en påminnelseavgift på 60 kr att påföras.

 

1.3.3 Kortkurser

Kortkurser betalas i sin helhet vid anmälningstillfället. Kursavgifter varierar beroende på kursens innehåll, se separat information. 

 

1.4 Avbokning eller avbrott

En avbokning skall alltid ske skriftligen till MUC. MUC bekräftar avbokningen skriftligt och avbokningen är då giltig. Utebliven betalning av anmälnings- och/eller startavgiften gäller INTE som avbokning.

 

1.4.1 Avbokning FRAM TILL TRE VECKOR före kursstart

Vid avbokning fram till tre veckor före kursstart behåller MUC anmälningsavgiften (950 kr)

 

1.4.2 Avbokning TRE TILL NOLL VECKOR före kursstart 


 • Introduktionskurser 
  Vid avbokning tre till noll veckor före kursstart behåller MUC anmälningsavgiften samt hälften av återstående kursavgift.
   
 • Floristutbildning Grund och Påbyggnad
  Vid avbokning senare än tre veckor före och fram tills kursstart, behåller MUC anmälningsavgiften (950 kr) och startavgiften (9 050 kr).
 • Kortkurser
  Vid avbokning fyra vardagar innan kursstart (och senare) debiteras hela kursavgiften.

 

1.4.3 Avbokning på grund av sjukdom före kursstart 

Om du inte kan påbörja dina studier pga allvarlig varaktig sjukdom vilket kan styrkas av giltigt läkarintyg, har MUC rätt att behålla anmälningsavgift (950 kr) och startavgiften (9 050 kr). Du kan då tillgodoräkna dig redan erlagda avgifter vid en senare kurs-/utbildningsstart inom ett år från avbokningsdatumet.

1.4.4 Avhopp EFTER kursstart

Väljer du att avbryta påbörjad utbildning behåller MUC anmälningsavgiften (950 kr) och startavgiften (9 050 kr) samt kurskostnaden för den del av kursen du genomfört plus fyra veckors ”uppsägning”.

 

1.4.5 Avhopp pga sjukdom 

Om du påbörjat dina studier och avbryter pga allvarlig varaktig sjukdom, vilket kan styrkas av giltigt läkarintyg, har MUC rätt att behålla anmälningsavgiften (950 kr) och startavgiften (9 050 kr) samt kurskostnaden för den del av kursen du genomfört plus fyra veckors ”uppsägning”. Du kan däremot tillgodoräkna dig redan erlagda avgifter vid annan kursstart på samma utbildning som påbörjas inom ett år från avbrottsdatumet.

 

1.5 Reservation för ändringar

Vid för få anmälningar till en kurs/utbildning har MUC rätten att ställa in aktuell kurs/utbildning. Då återbetalar MUC inbetalda avgift/er.

 

1.6 Kostnad för studiematerial

I samtliga kursavgifter ingår allt studiematerial.

 

1.7 Olycksfallsförsäkring

MUC har en olycksfallsförsäkring för våra elever, vilket innebär att försäkringen gäller på väg till och från utbildningen och under lektionstid samt praktik.

 

1.8 Reklamation

Om du anser att våra utbildningar inte uppfyller vad som utlovats kan du reklamera kursen genom att vända dig till vår kundtjänst, se kontaktuppgifter Kundtjänst. Mottagen reklamation utreds och återkoppling sker mellan MUC och anmälare.

 

2 KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 
Munkeröds Utbildningscenter säljer florist-böcker med leverans inom Sverige.

 

2.1 Priser
Priserna på våra varor anges i svenska kronor inklusive moms. Vi följer Skatteverkets tabell för momssatser.

 

Vi förbehåller oss rätten att ändra priser utan föregående avisering. Priset som var aktuellt vid ditt beställningstillfälle är det som gäller oavsett om priset går upp eller ned efteråt.

2.2 Leverans
Kostnaden för frakt framgår i kassan. Mindre försändelser skickas som varubrev med PostNord.

Vi gör vårt bästa för att leverera så fort som möjligt, men ibland kan förseningar uppstå. Vi garanterar därför inte leverans till en viss dag och reserverar oss alltid för förseningar. Vi reserverar oss rätten att avboka din beställning om det uppstår problematik med leveranser till oss eller problem med betalningen.

 

2.2.1 Ej uthämtade leveranser

För ej uthämtade brev eller paket debiterar vi dig för våra kostnader för frakt, returfrakt, administration och hantering, för närvarande 149 kr. Ej utlösta paket omfattas inte av ångerrätten.

2.3 Ångerrätt

Som kund har du alltid 14 dagars ångerrätt (räknat från att du mottagit varan) enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokal.

 

Om du vill åberopa din ångerrätt ska du meddela oss detta, kontakta oss eller använd Konsumentverkets standardformulär , inom 14 dagar från det att du mottagit beställningen och utan dröjsmål skicka tillbaka varan till oss.

Ångerrätten gäller inte defekta eller felaktiga varor då detta istället är en reklamation.

2.4 Returer
Returnerar du en oanvänd vara inom 14 dagar återbetalas hela beloppet. Om varans kvalitet har påverkats till följd av att du som kund har hanterat den mer än vad som är nödvändigt för att undersöka dess egenskaper eller funktioner, kan avdrag på återbetalningen motsvarande varans värdeminskning komma att göras.

 

Du betalar själv för returen tillbaka. Lägg varan i dess originalförpackning (om den hade någon). Det är viktigt att du förpackar varan med ett yttre emballage så att originalförpackningen är skyddad. Bifoga en kopia på orderbekräftelsen eller liknande där ordernummer och kunduppgifter framgår. Saknas den informationen i paketet kan vi inte se att returen kommer från dig. Spara alltid kvitto och sändningsnummer som styrker returen tills dess att returen är mottagen av oss.

 

Returadress:

Munkeröds Utbildningscenter

Mejselvägen 2

444 32 Stenungsund

När vi har registrerat returen återbetalas beloppet på samma kort som du använde vid köpet.

2.5 Reklamation
När du som kund hämtar ut eller tar emot din beställning ska du omgående kontrollera att emballaget är helt och att innehållet är helt och fungerande. Reklamationsrätten omfattar endast ursprungliga fel och inte t.ex fel orsakade av normalt slitage. Reklamation sker via mail till info@floristutbildning.se. Bifoga alltid bilder, information om när felet upptäcktes samt utförlig beskrivning av felet. Munkeröds Utbildningscenter förbehåller sig rätten att i första hand avhjälpa felet, i andra hand omleverans av varan och i sista hand återköp.

3 ÖVRIGT 

 

3.1 Allmänt 

Efter att ha beställt från floristutbildning.se förbinder du dig att bevaka din inkorg då all kommunikation rörande din order sker via mail.

 

3.2 Ansvarsbegränsning (force majeure)

MUC ansvarar inte för omständigheter som ligger utanför kontroll och inte kan påverkas, typ skada som beror på lagbud, myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, bojkott, brister hos leverantör, olyckshändelser, inbrott, stöld eller annan omständighet utanför MUC:s kontroll.

 

3.3 Tvist

Tvister ska i första hand lösas i samförstånd med vår kundtjänst. Om tvisten kvarstår tillämpar Munkeröds Utbildningscenter alternativ tvistlösning. Det innebär att om du som konsument har ett krav som Munkeröds Utbildningscenter avslår har du möjlighet att få ärendet prövat av Allmänna Reklamationsnämnden, ARN. Munkeröds Utbildningscenterförbinder sig då att följa ARN's utslag.


3.4 Kundtjänst

Munkeröds Utbildningscenter AB

Mejselvägen 2, 444 32 Stenungsund

E-post info@floristutbildning.se eller telefon 031-254500

 

3.5 Mailutskick

Genom din anmälan till våra utbildningar eller ditt köp av våra blomsterböcker samtycker du till att motta mailutskick från Munkeröds Utbildningcenter AB. Du kan när som helst avregistrera dig från utskicken. 

 

3.6 Personuppgiftshantering och dataskydd

Genom din anmälan till våra utbildningar eller ditt köp av våra blomsterböcker  samtycker du även till att dina personuppgifter (namn, adress, mobil, epost och personnummer) och eventuellt företagsnamn finns tillgängliga inom MUC.

 

MUC säljer aldrig dina personuppgifter vidare.

 

Från den 25 maj 2018 följer vi den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) som gäller i hela EU och innebär ett fortsatt skydd för dig och din personliga integritet. Läs mer i vår Integritetspolicy.