Munkeröds Floristutbildning Logo

GYMNASIEUTBILDNING

Hantverksprogrammet Florist

Gillar du blommor och trivs med att skapa och formge? Då skall du titta närmare på floristprogrammet. Munkeröds Utbildningscenter är en av Sveriges äldsta blomsterskolor. Du får en yrkesexamen och möjlighet finns att komplettera för behörighet till universitets- och högskolestudier. Gymnasieutbildningen har riksintag.

Utbildningens upplägg

Floristutbildningen bedrivs i stora ljusa lokaler med närhet till naturen. Det floristiska arbetet utgör 2 dagar av veckan och då arbetar du med buketter och dekorationer som matchar allt från bröllop till begravning och däremellan en rad olika sammanhang där det ska ingå floristiska kreationer.


Färg, form och komposition är alla viktiga för det färdiga resultatet och ingår i det mesta av det floristiska skapandet. Du får lära dig om blommornas skötsel, deras namn och emballering. Utöver detta ingår butiksekonomi, textning och exponering samt miljö och dokumentation.


Den huvudsakliga undervisningen bedrivs på skolan i Stenungsund, men under  de tre gymnasieåren så kommer 15  veckor att vara arbetsplatsförlagda och där du får tillämpa dina kunskaper i en blomsterbutik (APL).


Floristutyrket

Branschen är i ständig utveckling och i nuläget är det i hela landet, en generellt stor brist på utbildade florister. Som florist arbetar du med färg, form och komposition utifrån kundens önskemål. Att arbeta med människor, försäljning och service ingår således i floristyrket.


Yrkesprogrammet till florist riktar sig till dig som:

 • är intresserad av ett kreativt och skapande yrke
 • är intresserad av konstnärlig, skapande verksamhet med färg, form och design
 • vill ha ett arbete med omväxlande arbetsuppgifter
 • vill arbeta med människor, försäljning och service

En gymnasieutbildning på Munkeröds Utbildningscenter erbjuder:

 • Liten gymnasieskola med små klasser
 • Läshjälp och stödundervisning
 • Anpassad undervisning
 • Elevhälsovård
 • Trygghet
 • Lugn miljö
 • Hög lärartäthet
 • Skräddarsydda scheman för just dig
 • Ämnesintegrering
 • Gymnasieutbildning där du kan vara dig själv
 • Frukost och lunch på skolan från eget kök

Ansökan

Alla elever i Göteborgsregionen/GR söker till gymnasiet via Indranet, ett nätverksbaserat system. Bor du utanför regionen söker du via din studie- och yrkesvägledare eller hemkommun som skickar vidare ansökan till Gymnasieantagningen i Göteborg. Du får söka gymnasieutbildning till och med det år du fyller 19 år och inte har en avslutad gymnasieutbildning sedan tidigare.

ANTAGNINGSBESKED

Preliminärt antagningsbesked, som grundar sig på höstterminens betyg brukar vara klart i april. Definitiva antagningen brukar vara klart i slutet av juni.

Floristaspirant

Som ett alternativ på hantverksprogrammet erbjuder vi Yrkesintroduktion med yrkespaketet "Floristaspirant 1500 poäng"

Det är ett nationellt yrkespaket med kurser från Hantverksprogrammet utformat för att ge eleven kunskaper inom blomsterbindning motsvarande nivån för floristaspiranter.

Programstruktur - HVFLO, 2500 p

Gymnasiegemensamma ämnen, 600 p

Engelska 5  - 100 p

Historia 1a1 - 50 p

Idrott och hälsa 1 - 100 p

Matematik 1a - 100 p

Naturkunskap 1a1 - 50 p

Religionskunskap 1 - 50 p

Samhällskunskap 1a1 - 50 p

Svenska 1 - 100 p

eller svenska som andraspråk 1 - 100 p


Programgemensamma ämnen, 400 p

Entreprenörskap - 100 p

Hantverk – introduktion - 200 p 

Tradition och utveckling - 100 p

Inriktning florist, 500 p

Florist 1 - 200 p 

Florist 2 - 200 p 

Material och miljö - 100 p


Programfördjupning, 700 p

Florist 3 - 200 p

Florist 4 - 200 p

Florist 5 - 200 p

Florist 6a - 100 p


Gymnasiearbete, 100 p

Gymnasiearbete HV - 100 p

Individuella val, 200 p (exempel)
Florist 4, specialisering - 50 p

Florist 5, specialisering - 50 p

Florist 6b - 50 p

Engelska 6 - 100 p

Matematik 2a - 100 p

Svenska 2 - 100 p

Svenska 3 - 100 p