Munkeröds Floristutbildning Logo

Finansiering

Eftersom vi är en fristående vuxenutbildning tar vi ut en kursavgift. Här kan du läsa mer om vilka finansieringsalternativ vi erbjuder för att alla ska ha möjlighet att ta del av våra utbildningar. 

1. Egen finansiering

Du finansierar din utbildning på egen hand. I samband med din ansökan betalar du en anmälningsavgift (950 kr) för att garantera din plats. 


För Floristutbildning GRUND respektive PÅBYGGNAD betalar du nästa del av kursavgiften (9 050 kr) före kursstart.

Det som återstår av den totala kursavgiften fördelas sedan på tre (heltid) respektive sex (deltid) delbetalningar under kursens gång.

2. Kommunal finansiering

Du söker YrkesVux via kommunala vuxenutbildningen i din hemkommunen. Får du din ansökan beviljad betalar din kommun utbildningen och du är CSN-berättigad. Kontakta oss för mer information.


Hela yrkesvuxutbildningen ligger på 2 terminer. Man går tillsammans med övriga deltagare på grundutbildningen och påbyggnadsutbildningen.

3. 24 mån avbetalningsplan

Anmälningsavgift (950 kr) och startavgift (9 050 kr) ska fortfarande vara betald innan kursstart, men resterande belopp delas upp på 24 gånger och dras varje månad från ditt bankkort. Det är inga uppläggningskostnader eller ränta. Vi behåller dock ditt kursintyg och diplom (original) tills kursavgiften är fullt betald.

Enligt ett regeringsbeslut är fristående och privata vuxenutbildningar inte CSN berättigade, vilket gäller när du finansierar din utbildning själv enligt punkt 1 och 3.