Munkeröds Floristutbildning Logo

Finansiering

Eftersom vi är en fristående vuxenutbildning tar vi ut en kursavgift. Här kan du läsa mer om vilka finansieringsalternativ vi erbjuder för att alla ska ha möjlighet att ta del av våra utbildningar. 

1. Egen finansiering

Du finansierar din utbildning på egen hand. I samband med din ansökan betalar du en anmälningsavgift (950 kr) för att garantera din plats. 


För Floristutbildning GRUND respektive PÅBYGGNAD betalar du nästa del av kursavgiften (9 050 kr) före kursstart.

Det som återstår av den totala kursavgiften fördelas sedan på tre (heltid) respektive sex (deltid) delbetalningar under kursens gång.

2. Kommunal finansiering

Om du saknar gymnasieutbildning, har behov av att ändra yrkesbana eller har blivit arbetslös så kan du vara berättigad till Yrkesvux.

Du ansöker genom att kontakta utbildningsansvarig i din hemkommun. De kan bevilja enskilda utbildningsplatser. Om du får din ansökan beviljad betalar din kommun utbildningen och du blir CSN-berättigad. Kontakta oss för mer information. 


Hela YrkesVux-utbildningen ligger på 2 terminer. Man går tillsammans med övriga deltagare på grundutbildningen och påbyggnadsutbildningen.

3. 24 mån avbetalningsplan

Anmälningsavgift (950 kr) och startavgift (9 050 kr) ska fortfarande vara betald innan kursstart, men resterande belopp delas upp på 24 gånger och dras varje månad från ditt bankkort.  Inga uppläggningskostnader eller ränta. Vi behåller dock ditt kursintyg och diplom (original) tills kursavgiften är fullt betald.

4. Omställningsorganisation

Ytterligare ett finansieringsalternativ kan vara att vända dig till en omställningsorganisation. Ta reda på vilken du tillhör här!

Om din omställningsorganisation beviljar att finansiera utbildningen så kan du även ha rätt till omställningsstudiestöd från CSN. 


För mer information - kontakta den omställningsorganisation som du tillhör!


Enligt ett regeringsbeslut är fristående och privata vuxenutbildningar inte CSN berättigade, vilket gäller när du finansierar din utbildning själv enligt punkt 1 och 3.