Munkeröds Floristutbildning Logo

Miljö & Hållbarhet

Att ha ett fokus på vår miljö och att arbeta med ett hållbart tänk är viktiga frågor i vårt samhälle idag och för framtidens florister.

Så här arbetar vi med dessa frågor.


  • Vi köper in närodlade blommor från våra grossister när det finns möjlighet.
  • Vi återanvänder alltid blommorna under veckan. Eleverna gör ett arbete, får feedback och sen tar vi upp det och gör igen.
  • Blommorna komposteras när de har vissnat.
  • Vi torkar vissa sorter och använder ihop med färska blommor.
  • Vi har lektioner där vi lär ut tekniker för alternativa stickmassor och sätt att arrangera blommor som exempelvis hönsnät, fakir, bunta pinnar, lera, mossa och Fibre floral. Då ger vi eleven kunskap och de kan sen själva välja den teknik som passar vilka arbeten bäst.
  • Vi håller diskussionen levande i klassrummen och erbjuder alltid eleven möjligheten att använda fibre floral eller annan miljövänlig stickmassa men vi arbetar också med klassisk oasis. Detta är ett medvetet val då oasis fortfarande är den mest förekommande stickmassan inom blomsterbranchen.
  • Vi vet att arbetet pågår inom branschen att utveckla och förbättra. Vårt mål är alltid att utbilda medvetna florister som kan jobba i branschen som den är idag och samtidigt vara en del i att utveckla den framåt.