Munkeröds Floristutbildning Logo

ÖKAR OCH FÖRDJUPAR DITT BINDERI - KURSSTART VÅR OCH HÖST

Påbyggnadsutbildning

Här avslutar du din floristutbildning med stort fokus på materialkombinationer och kunskaper inom olika stilar för att uppnå en hög och professionell hantverksnivå. Av påbyggnadsutbildningens 20 veckor ligger 5 veckor som praktik i blomsteraffär. Efter påbyggnadsutbildningen har du hela floristutbildningen och du har behörighet till högskola om du önskar.

"Påbyggnad gav mig kunskapen att våga och kunna åta mig projekt som kanske går utanför "mallen" från grund. Att använda mig av mina grundkunskaper och kunna utveckla den mot något annat."
-Jenny Åhlund


Det här får du lära dig

Under påbyggnadsutbildningen fördjupas dina kunskaper och svårighetsgraden höjs på dina blomsterarbeten. Du utvecklar din hantverksskicklighet genom att lära dig:


 • Analysera material efter form, linje, färg och textur
 • Skapa färgklanger och kontrastverkningar
 • Utveckla en känsla för proportion, helhet och stil
 • Svenska och botaniska namn på de i handeln förekommande snittblommorna och deras skötsel
 • Temaexponering
 • Kalligrafitextning
 • Butiksekonomi och budgetering
 • Marknadsföring/företagsekonomi
 • Kultur- och stilhistoria
 • Kriterier för de olika stilarterna så du kan erbjuda kunden olika typer av floristarbeten

VI ARBETAR MED FEM STILARTER

Dekorativ stil | Formarbeten | Formal - linjär stil | Vegetativ stil | Transparent stil

 

Kurser under

påbyggnadsutbildningen

 • Florist 4, 200 p
 • Florist 5, 200 p
 • Florist 6a, 100 p
 • Material och miljö, 50 p av 100 p
 • Inköp 1, 100 p


Vår blomsterskola följer Skolverkets nationella kursplaner. Under påbyggnaden ingår även lokala kurser inom exponering och textning. Dessa kurser breddar din kompetens mot ditt kommande yrkesliv. Efter genomförd utbildning får du intyg och diplom och du har behörighet till högskola.

"Det bästa jag gjort i mitt liv"

- Jennie Åhlund, f.d. elev på Munkeröds yrkesutbildning

Aktuella kursstarter

HELTID

20 VECKOR VARAV 5 ÄR PRAKTIK

 • 16 januari 2023
 • 7 augusti 2023
 • 29 januari 2024


Kursavgift: 61.500 kr inkl. kursmaterial

Visa finansieringsalternativ

DELTID - 3 dagar/vecka

33 VECKOR VARAV 9 ÄR PRAKTIK

 • 19 september 2022 - Pågår
 • 7 augusti 2023


Kursavgift: 64.500 kr inkl. kursmaterial

Visa finansieringsalternativ